Veien videre

Skolen for Samtidsdans utdanner dansekunstnere. Utdanningen gir verktøy til å koreografere, iscenesette og gjennomføre egne danseprosjekter. Fordypning i teknikk og bevegelsesforståelse, romforståelse, ulike målgrupper, og virkemidler som lys, lyd, kostyme og scenografi står sentralt.

Etter endt utdanning er målet at du skal kunne etablere din egen arbeidsplass, realisere egne danseprosjekter på ulike arenaer, samt medvirke som utøver i andres danseprosjekter.

Mange av skolens tidligere studenter er nå viktige aktører i det norske dansemiljøet. Mange har etablert egne kompanier, gjør soloprosjekter, lager festivaler og er blant de som mottar støtte fra Norsk Kulturråd og Statens Kunstnerstipend.

Andre igjen har valgt å bruke utdanningen som et supplement i annen utdanning, enten innenfor dans eller bevegelsesrelaterte studier, som yoga, pilates, aikido, pedagogikk, fysioterapi, sosialantropologi, psykologi, statsvitenskap med mer.

Tidligere studenter arbeider også som utøvere i større og mindre produksjoner i det frie feltet, nasjonalt og internasjonalt. Noen underviser i ulike danseutdanninger, holder workshops, mens andre underviser i skoleverket, kulturskolene og/eller i private danseskoler.

 

 

 

jacksonville local web design