Semesterplan

Skolen for Samtidsdans følger et normalt studieår, august til juni, inndelt i ett høstsemester og et vårsemester. Undervisningen og veiledningen skjer innenfor disse tidsrammene.
Skoledagen foregår mellom kl. 08.30 og 17.00.

I tillegg må det påregnes noe helgearbeid i forbindelse med møtepunkt / visninger til jul
 og sommer. Skolen krever full oppmerksomhet fra studentene både fysisk og psykisk og bør ikke kombineres med annet krevende arbeid. Studentene har mulighet til å arbeide på egenhånd i lokalene utenom skoletid og i ferier, dersom disse står ledig.

Faglig fokus første skoleår

Overordnet tema første år er kropp / kroppen min.

Skolen tar utgangspunkt i studentens tidligere og aktuelle erfaring med å danse. I det første året blir det lagt vekt på at studentene skal utforske eget repertoar, vanemønster og muligheter i kroppen, og utvikle trygghet i forhold til egen kropp og egne valg.

Soloarbeide og eget språk vies stor plass, samt bevisstgjøring av kroppen som et kunstnerisk virkemiddel og uttrykk. Studentene skal lære å forholde seg til hverandre og til rommet, og begynne å forstå egen rolle som utøver i møte med et publikum.

Eksamen 1. skoleår: 

Felles produksjon av forestilling og skriftlig fordypningsoppgave.

Faglig fokus andre skoleår

Overordnet tema andre år er rom / kontekst / gjennomføring.

Andre skoleår viderefører og fordyper temaer fra første skoleår. Det legges vekt på at studentene skal få redskaper til å reflektere over egne og andres produksjoner i en større sammenheng. Det arbeides med å relatere seg til andre i dansen, og på komposisjon i tid og rom.

Fra andre skoleår utfordres studentene til selv på velge konstellasjon og ev hvem de ønsker å arbeide sammen med. Studenten utfordres i forhold til hvilket rom, publikum og / eller hvilken kontekst dansen settes inn i, herunder også forståelsen av ulike arenaer der dans kan inngå.

Eksamen 2.skoleår: 

Egen produksjon av forestilling og skriftlig fordypningsoppgave.

Les mer om fag- og studieplan

bostin loyd cycle