Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystemet ved Skolen for Samtidsdans omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, og inkluderer alle involverte parter; styre, ledelse, studenter, ansatte og samarbeidspartnere, samt det profesjonelle arbeidsmiljøet og kunstfeltet skolen skal rekruttere til.

Kvalitetssikringssystemet ved Skolen for Samtidsdans er godkjent av NOKUT.

Formålet med systemet:

 • Synliggjøre rettigheter, ansvar, plikter, beslutningslinjer og kommunikasjonslinjer i arbeidet med kvalitetssikring
 • Innhente, ivareta og utvikle kunnskap om kvaliteten i utdanningstilbudet i samarbeid med alle involverte parter
 • Aavsløre og forebygge svakheter eller avvik i kvaliteten på skolens studietilbud
 • Synliggjøre både god og sviktende kvalitet for alle involverte parter
 • Sikre at utdanningstilbudet til en hver tid er i samsvar med de mål som er nedfelt i planer for studiet og er oppdatert i forhold til den virkelighet skolen utdanner til
 • Bidra til stadig utvikling og forbedring av kvaliteten og kvalitetssikringssystemet ved utdanningen

Systemet skal gjøre terskelen for å bidra til kvalitetssikringsarbeidet lav, og på den måten motivere til en kontinuerlig og positiv utvikling av studietilbudet.

All den informasjonen som kvalitetssikringssystemet produserer, skal gjøres tilgjengelig for de involverte ved at den publiseres på skolens nettsider til studenter, ansatte og styre.
På den måten vil alle parter ha innsyn de kvalitetsvurderinger som gjøres og de tiltak som iverksettes i kvalitetssikringsarbeidet.

Rapporter om kvalitetssikring for skoleåret 2014-2015

 1. LMU-rapport
 2. Adm. ansvarlig rapport
 3. Styrets rapport

Rapporter om kvalitetssikring for skoleåret 2012-2013

 1. LMU-rapport
 2. Adm. ansvarlig rapport
 3. Styrets rapport

Rapporter om kvalitetssikring for skoleåret 2011-2012

 1. LMU-rapport
 2. Adm. ansvarlig rapport
 3. Styrets rapport

Rapporter om kvalitetssikring for skoleåret 2010-2011

 1. LMU-rapport
 2. Adm ansvarlig rapport
 3. Styrets rapport

 

fragment 176-191 results