Ettårig fordypning

For hvem?
Skolen for Samtidsdans har i en årrekke virket som både et forstudium, en kjerneutdanning og som en videreutdanning. Fordypningsåret 2013 – 2014 anbefales spesielt for deg som allerede har en bakgrunn innen dansekunst og scenekunst.

For en rekke anerkjente dansekunstnere har Skolen for Samtidsdans fungert som et springbrett til høyere utdanning, starten på en profesjonell karriere og ikke minst fungert som en etterlengtet videreutdanning og fordypning for dansekunstnere. En stor andel av våre studenter søker seg videre til både BA og MA studier i innland og utland. Fordypningsåret har også vært attraktivt for andre kunstnere med interesse for bevegelse og scenisk formidling, som: musikere, malere, fortellere, forfattere, poeter og skuespillere.

Om fordypningsåret
Overordnede tema for fordypningsåret er rom, kontekst og gjennomføring. 

Det arbeides intenst med kunstnerisk fordypning i både teknikk, bevegelsesforståelse, koreografi og komposisjon. Studentene gjennomfører produksjon, markedsføring og formidling av eget kunstprosjekt, både forestillinger og egne workshops. Studentene følges tett av veiledere som selv virker som profesjonelle dansekunstnere. Det arbeides skriftlig med prosjektbeskrivelser og refleksjonsoppgaver under tett veiledning. Eksamenen består av forestilling i valgfritt format og en skriftlig fordypningsoppgave som tar utgangspunkt i eget kunstprosjekt.

Les fag- og studieplanen.

Skolen for Samtidsdans er godkjent av NOKUT  og studenter kan søke om lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Les mer om studiet vår her.

Spørsmål? Ta kontakt:
+47 91 80 18 67 // post@samtidsdans.no

Se flere bilder av studentene og prosjektene deres her.

Siri Mari Vitalis Larsen foto: Jorunn Kjersem Hildre

Siri Mari Vitalis Larsen foto: Jorunn Kjersem Hildre

Testosterone Esters us online
best web hosting sites