Studiet

Skolen for Samtidsdans er en to-årig fagskole i dans, koreografi og komposisjon. Skolen tilbyr også en ett-årig fordypning for studenter som allerede har en utdanning innen dans, og ønsker å fordype seg i skapende arbeid.

Studiet er et fulltidsstudium og gir 60 fagskolepoeng per år.
Les mer her.

Undervisningen foregår i all hovedsak på norsk.

Studieplan
Skolen for samtidsdans fokuserer på at den enkelte students kreative og kunstneriske prosess stimuleres, ivaretas og utfordres. Studentens individuelle, kreative arbeid og kunstneriske uttrykk vektlegges.

Det stilles gradvis høyere krav til definisjon av egne kunstneriske prosjekter, og studentene følges tett av veiledere gjennom hele studiet. Studentene arbeider med svært ulike danseuttrykk innenfor flere kunstneriske sjangere, og blir utfordret til aktivt å påvirke innhold og retning i eget arbeid og studie. Denne bevisstgjøringen og ansvarliggjøringen av den enkelte student anses som en forutsetning for å utvikle selvstendige, nyskapende dansekunstnere.

Last ned studieplanen (pdf)

Fagplan
Skolens fagplan er delt inn i 4 fagområder; koreografi / komposisjon, dansefag / bevegelsesforståelse, produksjon og teori.

Les mer om fagplanen
Last ned fagplanen (pdf)

geneza pharmaceuticals