Skolens bakgrunn

1995-2000 “1-årig forstudium i dans” ble stiftet i 1995 av Liv Greli og Ingebjørg Hippe. Statens Lånekasse for utdanning gav den gangen godkjenning til å drive en 1-årig forskole i dans, basert på planer utviklet av Hippe og Greli. Skolen startet opp med Liv Greli, Ingebjørg Hippe, Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre som hovedlærere. Skolen holdt til i lokalene til Spin-off i Storgata i Oslo, som ble drevet av Liv Greli. Ingebjørg Hippe var fra 1995-2003 faglig, administrativ og kunstnerisk leder av skolen.

2000-2003 I år 2000 skiftet stiftelsen navn til Skolen for Samtidsdans og utdanningen ble samtidig godkjent som et 2-årig studie, basert på planer utviklet av Ingebjørg Hippe, Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre. I år 2002 flyttet Skolen for Samtidsdans ut av lokalene på Spin-off og inn i Høvikballet sine gamle lokaler på Frysja i Oslo, som drives av Jane Hveding. Liv Greli etablerte etter dette “Spin-off Forstudium”.

Skolen for Samtidsdans har siden 2003 vært drevet av Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, i samarbeid med lærere og styret ved skolen.

2003 – 2008 I 2003-2004 utviklet Nesse og Myhre nye planer for skolen, og i 2004 ble et 3.studieår godkjent. Skolen for Samtidsdans uteksaminerte to 3-årige kull. (2002-2005 og 2005-2008)

I 2005 flyttet Skolen for Samtidsdans inn i lokalene til Rom for Dans på Rodeløkka i Oslo.

Skolen for samtidsdans ble formelt godkjent av NOKUT som Fagskole i 2007, basert på helt nye planer, utviklet av Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre, Karstein Solli og Gunn Engelsrud. Med det fikk utdanningen den form den har i dag.

2008 – Fra 2008 har skolen vært drevet som en 2-årig fagskole godkjent av NOKUT, da det etter fagskoleloven maksimalt kan tilbys to år lange studieløp.

I perioden 2010-2011 bestod ledelsen av Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre, Venke Sortland og Marius Kjos. Fra 2012 består ledelsen av Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre, Jorunn Kjersem Hildre og Marius Kjos.

kjøpe steroider i norge

zyban prezzo