Ansatte

Undervisningspersonalet ved Skolen for Samtidsdans består av 4 fast ansatte og flere gjestepedagoger / gjesteforelesere som kan variere fra semester til semester.

Skolen legger vekt på å ha en oppdatert stab som er aktive i det profesjonelle kunstmiljøet, som utøvere, koreografer, prosjektledere og initiativtakere / deltakere i kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette gir innspill tilbake til skolen og sikrer at studiet kan utvikle seg i forhold til den profesjonelle virkelighet som studentene skal møte etter utdanning.

I lærernes egen praksis som aktive, profesjonelle kunstnere og utøvere ligger den viktigste oppdateringen i forhold til kunstfeltet og dette anses som grunnleggende i kvalitetssikringen av Skolen for Samtidsdans som kunstutdanning. Ved at en stor del av lærerne ansettes på timebasis, kan de detaljerte planene for semesteret skreddersys for det enkelte kull.

Undervisningspersonalet deltar aktivt i den faglige dialogen ved skolen, og bidrar til utveksling med de øvrige ansatte, bl.a. gjennom fagmøter, seminarer og annen utveksling ved skolen.

Les mer om pedagogene ved skolen her.  limousine services in atlanta