Historikk

Skolen for Samtidsdans ble etablert i 2000 som et to-årig utdanningstilbud godkjent av Statens Lånekasse for utdanning. Tilbudet var en utvidelse av ”1-årig forstudium i dans” som ble etablert i 1995. Fra høsten 2004 ble et tredje skoleår innført som en videreføring av det allerede eksisterende tilbudet. Skolen utdannet mellom 2002-2008 to 3-årige kull.

I 2007 ble skolen godkjent som 2-årig fagskole av NOKUT.

Med sitt fokus på den skapende dansekunstneren, har skolen fungert som et alternativ til eksisterende utdanninger innenfor dansekunst. Mange tidligere studenter er nå aktive som koreografer, utøvere og pedagoger både i Norge og utlandet. Skolen fungerer også som en videreutdanning, ofte som en påbygning på en Ba innen dans. For andre har skolen fungert som en del av et lengre studieløp og en direkte inngang til høyere utdanning innen dans, både på Ba – og Ma – nivå.

Les mer her om hvordan skolen tok form her.

Etter 10 års drift som fagskole (2006-2016) og 10 år før det som friskole og 1-årig forstudium, er Skolen for samtidsdans nå lagt ned, og stiftelsen er avviklet.

 Vi takker alle som har vært med oss, studenter, ansatte, undervisere, stiftere, styremedlemmer, publikum og støttespillere. Vi er superstolte av alt som ble utforsket, undervist, danset, diskutert og produsert disse 10 årene, og ikke minst av hva våre tidligere studenter får til ute i det frie dansekunstfeltet og på andre arenaer i samfunnet i dag.

 Er du interessert i en utdanning i dansekunst og koreografi? Ta kontakt med Høyskolen for dansekunst, www.hfdk.no

legal anabolic steroids