Dansekunst – hva er det?

Kunst kan eksistere i mange former og kommunisere på mange plan. Kunstens oppgave kan være å reflektere eller kritisere samfunnet på et bredt plan, og kan vurderes og diskuteres ut fra premisser som ikke tilhører kunstverdenen alene.

Et dansekunstprosjekt kan ende som en forestilling, en tverrkunstnerisk performance, en dansekonsert, en workshop, en dokumentar, et seminar, et tverrfaglig prosjekt osv, og kan ta plass utenfor det tradisjonelle scenerommet. Dansekunstneren skal kunne skape rammer for dansekunsten uavhengig av hierarkiske posisjoner og institusjonelle krav. Dansekunsten blir en ytring, og nye rom og nye publikum skapes.

Dansekunstneren har egne visjoner og en relasjonell forståelse av dansen. Dansekunstneren må se seg selv og egen kunst som en del av den verden og tiden vi befinner oss i. Det kunstneriske prosjektet realiseres i møtet med et publikum eller en gruppe mennesker, og deres mulighet til å oppfatte og respondere på budskapet. Dansekunstneren må derfor, utover å forstå sitt eget uttrykk, også reflektere over og forstå den samfunnsmessige konteksten dansen settes i, og hvordan formidlingen virker i ulike rom. Dansekunstneren har derfor både nærhet og distanse til forestillingen eller det han/hun formidler, og til seg selv som utøver.

Skolen for Samtidsdans ser på det å utøve, koreografere og kommunisere som gjensidig. Et mål ved utdanningen er å stille spørsmål ved hva dans og dansekunst kan være, både med hensyn til form, innhold og eksponering i det offentlige rom. Studentene stimuleres til å bli klar over hva de velger å kommunisere om, hvilken kommunikasjonsform de bruker, på hvilken arena de plasserer sin kunst og hvilke metoder de velger for å nå sitt publikum.