Skolen

Etter 10 års drift som fagskole (2006-2016) og 10 år før det som friskole og 1-årig forstudium, er Skolen for samtidsdans nå lagt ned, og stiftelsen er avviklet.

Vi takker alle som har vært med oss, studenter, ansatte, undervisere, stiftere, styremedlemmer, publikum og støttespillere. Vi er superstolte av alt som ble utforsket, undervist, danset, diskutert og produsert disse 10 årene, og ikke minst av hva våre tidligere studenter får til ute i det frie dansekunstfeltet og på andre arenaer i samfunnet i dag.

Skolen for samtidsdans er en toårig fagskoleutdanning i dans. Skolen er et eksklusivt studium og utdanner kun ett kull om gangen. Studiet fokuserer på å utvikle en sterk teknikk og kunnskap om koreografi og komposisjon. Den enkelte student veiledes tett av noen av Norges fremste dansekunstnere. I tillegg kommer aktuelle gjestepedagoger og koreografer innom.

Skolen utdanner ett kull om gangen. Skolen er godkjent av Nokut, og gir 60 fagskolepoeng per år. Studentene kan søke lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.

Studentene får en grundig og spesialisert utdanning innen dans, koreografi og komposisjon. Studentene skal etter endt utdanning være i stand å produsere egne forestillinger, men også medvirke i andres forestillinger av ulik art og møte ulike målgrupper. Studentene skal gjennom studiet eksponeres for ulike arenaer der dans kan inngå, for etter endt utdanning å kunne skape sine egne arbeidsplasser, i og utenfor institusjoner.

Skolen er et studiested som setter forholdet mellom danseren og dansen i sentrum. Med utgangspunkt i egen kropp, et personlig bevegelsesspråk og et kunstnerisk konsept, søker danseren å formidle sitt budskap. Konkret innebærer det at dansekunstneren og dansekunsten verken sammenfaller eller kan skilles ad. Dette spenningsfeltet står sentralt i studiets lærings- og kunstsyn, og vektlegges når studenten arbeider som utøver i egne kunstprosjekter. – Studieplan for Skolen for Samtidsdans

Skolen forholder seg kritisk til tradisjoner, men gir samtidig rom for kontinuitet. Utdanningen har som mål å være nyskapende og aktiv i forhold til den utviklingen som finner sted i dansekunsten, både nasjonalt og internasjonalt, med undervisning som er relevant og oppdatert i forhold til den praksis og virkelighet som studentene vil møte etter endt utdanning. Skolen for Samtidsdans legger vekt på å ha et fagmiljø som er i kontinuerlig utvikling, der utprøving, forskning / kunstnerisk utviklingsarbeid, diskusjon og evaluering er viktige elementer. Alle pedagogene har høyere utdanning innen sine fagområder, og er aktive i det profesjonelle dansefeltet.

kjope dianabol
kjope proviron
kjope letrozol
kjope halotestin
kjope andriol
kjope metribolone