Opptaksprøve


I opptaksprøven vurderes:

 • Bevegelsesforståelse og søkerens forståelse for egen kropp og bruk av ulike fysiske prinsipper
 • Forståelse for rom og komposisjon
 • Erfaring med å ta kunstneriske valg, og forståelse for eget kunstnerisk arbeid
 • Evne til samarbeid og kommunikasjon, og til å gi og få tilbakemelding
 • Motivasjon og forståelse for studiets innhold
 • Interesse for dialogisk og prosessorientert arbeid
 • Interesse for å reflektere over hva dans som praksis og kunst kan være.


Opptaksprøven består av:

 • Teknikk og bevegelsesklasse
 • Komposisjonsklasse
 • Improvisasjon
 • Intervju

I tillegg inneholder opptaksprøven praktisk informasjon om studiet, der søker får anledning til å stille spørsmål.

Opptaksprøven går over en til to dager, og søkeren kan tilbakekalles ved behov for mer informasjon eller dersom det er uenighet i juryen.

Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere på ordinær opptaksprøve, utlyses ekstra opptaksprøve. Juryen har også anledning til å vurdere søkere individuelt i etterkant av ekstra opptaksprøve dersom det er ledige plasser.

Juryen består av skolens pedagoger og ledelse. Juryen velges av skolens styre.

SEO Search Engine Optimisation
chrononutrition journ?e type