Opptakskriterier

Formelt opptakskriterium til Skolen for Samtidsdans er videregående opplæring VG 1-2-3 musikk, dans og drama, eller tilsvarende realkompetanse.

Studiet egner seg også som fordypning eller påbygging innen dans for dansekunstnere, pedagoger eller andre med annen danseutdanning. For å søke opptak direkte til annet studieår kreves minimum utdanning tilsvarende første år på fagskole eller høyere, eller tilsvarende realkompetanse.

Søkere skal fylle ut et søknadsskjema som kan lastes ned fra nettsiden, eller fås ved henvendelse til skolen.

Søker må legge ved bekreftede kopier av vitnemål fra utdanning og/ eller bekreftelser på ev. arbeidserfaring, fullførte kurs eller annen relevant realkompetanse. Utdanning i utlandet skal dokumenteres med vitnemål.

Alle søkere vurderes i opptaksprøve.
Opptaksreglement finner du her.

Visning av soloarbeider. foto: Jorunn Kjersem Hildre

 

british dragon gear