Opptak

Skolen for Samtidsdans er en toårig fagskole i dans, koreografi og komposisjon med ordinært opptak annethvert år, med mulighet for å søke opptak til andre studieår.

Neste opptak er våren 2016.

English speaking? Read our english summary here. If you have further questions please don’t hesitate to contact us at: post(at)samtidsdans.no // + 47 918 01 867

Skolen for Samtidsdans er en toårig fagskole i dans, koreografi og komposisjon. Studiet er et fulltidsstudium og gir 60 fagskolepoeng per år. Skolen er godkjent av NOKUT og studenter kan søke om lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Skolen for Samtidsdans utdanner dansekunstnere. Utdanningen gir verktøy til å koreografere, iscenesette og gjennomføre egne danseprosjekter. Fordypning i teknikk og bevegelsesforståelse, romforståelse, ulike målgrupper, og virkemidler som lys, lyd, kostyme og scenografi står sentralt.

Etter endt utdanning er målet at du skal kunne etablere din egen arbeidsplass, realisere egne danseprosjekter på ulike arenaer, samt medvirke som utøver i andres danseprosjekter.

For å søke opptak direkte til annet studieår kreves minimum utdanning tilsvarende første år på fagskole eller høyere, eller tilsvarende realkompetanse. Realkompetanse refererer til den kunnskap, erfaring og fagkompetanse man tilegner seg gjennom yrkespraksis, ulike former for ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, praktisk utdanning eller på annen måte.

Les mer om studiet her.

Følg oss på facebook og twitter. Se flere bilder av studentene og prosjektene deres her.

anabole steroider kjøp