Oppgave 6: Sekvens

«Come to Your Senses»
Hva er det som faktisk er her?
Av og med: Helle Storvig, Jeanette Healey, Eline Waldeland og Martin Kvalø
IMG_3322

 

IMG_3314

 

IMG_3310

 

«Innsikt»
Du ser inn, i en annen verden!
Av og med: Thea Åretun Svensson, Sophie Jons, Karina Delin Morales og Tobias Svarstad Eeg

IMG_2999 IMG_3012 IMG_3000

«Som ei katt i løpetida»
Av og med: Christine Delgado Lima, Oda Uhre Aasheim og Terje Sylvarnes

IMG_3160 IMG_3174_2
IMG_3206

«Løs&ledning»
Tusen ledninger
T sen ledninger
u
e
Tu n led n ing
s er
e e e
T n l d i n
us n g r
u n r
se l dn i g e
T e n

Av og med: Emma Tønnesen, Tora Mølnvik, Martin Andreas Hirsti Kvam og Julie Ofelia Østrem Ossum

IMG_3359

IMG_3342 IMG_3337

«Katalog [kɑtɑˈloːg]»

Av og med: Maja Linderoth, Jennie Bergsli, Veronica Bruce

IMG_3140 IMG_3137 IMG_3130

«AAcCCɔAA»
Når oppstår symmetri?
Hva skjer når symmetrien brytes?
Av og med: Janne Hillestad, Elin Johansen og Sverre Landmark

IMG_3298 IMG_3296 IMG_3274_2

best energy pills