Oppgave 1: Møte

Arbeidet handler om hva den enkelte har med seg og er, i møte med de andre.

første visning websize4

F.v.: Caroline, Emma, Christine, Karina, Thea og Camilla foto: Christian Krohn

første visning websize3

F.v.: Caroline, Karina, Emma, Christine, Thea og Camilla foto: Christian Krohn

første visning websize 2

F.v.: Karina, Christine, Thea, Emma, Jeanette og Helle foto: Christian Krohn

Første visning websize

F.v.: Karina, Emma, Thea og Christine foto: Christian Krohn

visning9

F.v.: Oda, Eline foto: Jorunn kjersem Hildre

visning8

F,v.: Sophie, Elin. Foto: Jorunn Kjersem Hildre

visning7

F.v.: Oda, Eline, Elin, Sophie. Foto: Jorunn Kjersem Hildre

visning6

F.v.: Oda, Eline, Sophie, Elin. Foto: Jorunn Kjersem Hildre

visning5

F.v.: Oda, Eline foto: Jorunn Kjersem Hildre

visning2

F.v: Veronica, Jennie, Tora, Janne og Helle. Foto: Jorunn Kjersem Hildre

visning1

F.v.: Tora, Janne, Veronica, Helle foto: Jorunn Kjersem Hildre

visning4

F.v.: Tora, Janne, Helle foto: Jorunn Kjersem Hildre

visning3

F.v.: Veronica, Helle, Tora foto: Jorunn Kjersem Hildre

masteron dosage