Ny fagskolelov

av Hanne Frostad Håkonsen, 03/09/2018

Innføring av studiepoeng som erstatning for fagskolepoeng

Skolen for Samtidsdans er akkreditert etter lov om dagskoleutdanning (fagskoleloven), gjeldende fra 2003.
Ny fagskolelov ble vedtatt i 2018, som tilrettelegger for at tidligere fagskolepoeng kan bli omregnet til studiepoeng, 1 fullt studieår gjelder 60 studiepoeng.
Tidligere fagskolestudenter som har fullført utdanningen etter 2011 og har et vitnemål hvor betegnelsen fagskolepoeng er brukt har rett til å få et nytt vitnemål og kan søke om dette frem til 31. desember 2020. Etter det vil det ikke bli mulig å få et nytt vitnemål med studiepoeng.

Hvordan søke?

Send en mail til sfsdledelse@gmail.com med en kopi av vitnemålet ditt og fakturaadresse.

Prisen for et nytt vitnemål med studiepoeng er 500,- dette inkluderer omregning av poeng, oppsett, print og porto. Det sendes ut en faktura som må betales før du får tilsendt det nye vitnemålet.

Vi ønsker å sende en felles bestilling på minst 5 stk av gangen til print for å holde kostnader nede.

Det kan ta 4-5 uker før du mottar ditt nye vitnemål.

I lovvedtak 56 (2017-2018) er følgende endringer av Fagskoleloven gjort:

Studiepoeng er en betegnelse på læringsutbytte og normert studietid. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. (kap 4 § 17 )

Ved overgangen fra betegnelsen fagskolepoeng til studiepoeng skal fagskolene skrive ut nye vitnemål til de tidligere studentene som ønsker det. (kap 4 § 19)

Retten til å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng, oppheves 31. desember 2020. (Kapittel 8 § 43)

Les mer om den nye loven her: Ny fagskolelov