Vil du søke om opptak til Høyskolen for Dansekunst?

av Hanne Frostad Håkonsen, 29/12/2015

Søknadsportalen til Høyskolen for Dansekunst er nå åpnet! Om du er interessert i det 3-årige bachelorprogrammet i dansekunst og koreografisk tenkning ved skolen, les mer her.

Kort om opptak
Opptak skjer på grunnlag av formelt opptakskriterium, samt søknadsskjema og opptaksprøver.
Opptaksprøver til studieårene 2016-2019 finner sted:

Trondheim: 20.januar 2016. Søknadsfrist 15.januar 2016.
Oslo: 4.-8.april 2016. Søknadsfrist: 1.mars 2016.

Formelle opptakskrav
Formelt opptakskriterium i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen for dansekunst er fullført videregående opplæring med generell studiekompetanse, eller likeverdig kompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom annen dokumentert utdanning og opptaksprøve kan dokumentere likeverdig kompetanse med de fastsatte krav for opptak, og spesielle faglige kvalifikasjoner innen dansekunst og koreografisk tenkning.

Skjermbilde 2015-10-29 kl. 12.00.59

Søkere skal fylle ut søknadsskjema som kan lastes ned under, eller fås ved henvendelse til skolen. Søknad skal sende innen søknadsfrist. Egenerklæring om helse og politiattest må legges ved søknaden. Søker må legge ved bekreftede kopier av vitnemål fra utdanning og/ eller bekreftelser på arbeidserfaring, fullførte kurs eller annen relevant realkompetanse. Utdanning i utlandet skal dokumenteres med skriftlige fag- og studieplaner og vitnemål. Se punkt 9, for alle vedlegg.

Søknadsskjema: Høyskolen for dansekunst, søknadsskjema 2016-2019

Opptaksprøve og intervju
Alle søkere vurderes i praktisk/ kunstnerisk opptaksprøve og intervju.
Opptaksprøven består av en danseklasse og kreative oppgaver med bevegelse, tid og rom.
Alle søkere skal også forberede et eget bevegelsesmateriale på 1- 3 minutter som skal kunne vises for juryen.

For spørsmål vedrørende søknadsskjema, opptaksprøve eller intervju ta kontakt med Camilla Myhre på camilla@romfordans.no.

гормон роста отзывы