Workshop: Holte, Sterud og Kongsness

av Hanne Frostad Håkonsen, 05/11/2015

Forrige uke hadde studentene workshop med dansekunstnerne Solveig Styve Holte, Marte Reitaug Sterud og Ann-Christin Berg Kongsness. De tre dansekunstnerne er alle tidligere studenter ved Skolen for Samtidsdans, og har etter endt utdanning virket og deltatt i ulike kontekster som skapende og utøvende kunstnere innen dans og koreografi – i Norge og Europa. De er opptatte av det kollektive, og har gjennom egne erfaringer og opplevelser i feltet gjort seg tanker rundt gjeldende strukturer og rammer for dansekunsten i dag.

IMG_6035

Overwhelmed is the new cool
Under tittelen “Overwhelmed is the new cool” har Holte, Sterud og Kongsness introdusert studentene for egen kunstnerisk praksis gjennom klasser som ivaretar både det skapende, utøvende og refleksive arbeidet gjennom ; dansepraksis, koreografisk praksis, teoretisk praksis og nødvendighetspraksis. De har vært opptatt av å sette arbeidet i en større faglig kontekst og gi studentene mange ulike innganger, metoder og kilder som de selv kan benytte seg av og videreutvikle senere i egne kunstneriske arbeid.

IMG_6050

Skolen for Samtidsdans ønsker å trekke inn forskjellige gjestepedagoger i studieplanen, for å tilby variert og oppdatert undervisning knyttet til ulike prosjektarbeid. Skolen vektlegger undervisningens relevans i forhold til den virkeligheten studentene vil møte i dansekunstfeltet og samfunnet etter endt utdanning.

 

Alle foto: Hanne Frostad Håkonsen

blisters