Tidligere student

av Hanne Frostad Håkonsen, 27/08/2015

Yvonne Cathrine Senn flyttet ”heim att” til Sunndalsøra i Møre og Romsdal etter endt studieløp ved Skolen for Samtidsdans i 2014. Siden da har hun jobbet iherdig for å etablere det hun selv savnet i hjemkommunen; en arena for kreativ dans og scenekunst. Resultatet er Kunstkollektivet Blackbox, som hadde offisiell åpning av sine lokaler i juni i år. Vi har stilt Yvonne fem spørsmål om oppstarten og ambisjonene videre.

55496cf504-DSC_0823 (1)

Fra venstre: Yvonne Cathrine Senn og kollega Eva Gikling.

Du har bakgrunn fra utøvende dans på Norges Dansehøyskole (2008-2010) og Skolen for Samtidsdans (2012-2014) i Oslo. Når begynte du å tenke på å starte opp for deg selv i hjemkommunen? 
Jeg hadde tenkt tanken allerede før jeg startet på Norges Dansehøyskole, men hva det skulle bli, ble ikke klart før det andre året ved Skolen for Samtidsdans. Da hadde jeg bestemt meg for å flytte sammen med min samboer, og i Sunndal var det ikke jobb å få som danser/pedagog. Derfor kom jeg opp med ideen om å skape Kunstkollektivet Blackbox.

Hvorfor tenker du det er viktig med et slikt tiltak?
Jeg hadde en klar tanke om at jeg ville være med å bidra til kulturutvikling og sentrumsutvikling i Sunndal. Ikke minst gjøre det attraktivt for andre dansekunstnere å komme hit for å jobbe med sine prosjekter. En annen viktig faktor var at jeg selv har et behov for et slikt miljø å jobbe i og at sunndalinger også skal få muligheten til å oppleve hva som rører seg innen dansekunst/scenekunst. Jeg mener det er viktig at noen tørr å ta det første steget og satse på noe nytt, bane litt veier for de som kommer etter, og skape en attraktiv kommune å bosette seg i.

Kan du fortelle kort om Kunstkollektivet Blackbox og Krokus Produksjoner, og dine ambisjoner for disse prosjektene?
Kunstkollektivet Blackbox var en bedriftsside jeg fikk før endt utdanning ved Skolen for Samtidsdans, og jeg har mottatt til sammen 450 000,- fra Innovasjon Norge og Møre og Romsdal Fylkeskommune for dette. Kunstkollektivet Blackbox har i dag to faste leietakere på huset og det leies ut produksjonsrom til dansekunstnere/scenekunstnere, og interessen er allerede pågående. Så her vil det huses workshops, forestillinger, ulike typer seminarer/kurs for kreative næringer, enten i regi av meg, eller andre.

Ambisjonen er selvfølgelig at Kunstkollektivet Blackbox skal bli et naturlig sted for dansekunstnere/scenekunstnere å oppsøke i Møre og Romsdal, og få til et internasjonalt samarbeid med kompanier og andre lignende steder.

Krokus Produksjoner er fast leietaker hos Kunstkollektivet Blackbox. Produksjonsselskapet ble til i møte mellom meg som samtidsdanser, en skribent/forfatter og en skuespiller, som sammen hadde et ønske om å skape sceniske forestillinger.

unnamed (1)

Startet kunstkollektiv: Yvonne Cathrine Senn (27)

Hvordan har oppstarten vært, og på hvilken måte har du dratt nytte av utdanningen din som danser til å starte noe eget?
Oppstarten har vært veldig spennende. Første gang jeg skulle presentere bedriftsideen min for Hoppid.no og Aura Næringshage var jeg litt nervøs for om den kom til å slå an, men det gikk bra. På Skolen for Samtidsdans jobbet jeg målrettet og lærte å bli tydeligere for og om meg selv, fikk erfaring med å skrive prosjektbeskrivelser og fikk god hjelp/veiledning til å skrive gode søknader. Utdanningen har helt klart hatt stor betydning for meg; ikke bare med tanke på søknadsskrivingen, men også når det gjelder hva jeg ønsker å jobbe med og skape. Så er jo underviserne så positive og engasjerte at man kan spørre om råd selv etter endt utdanning!

Hvordan ser du for deg Kunstkollektivet Blackbox om fem år?
Jeg tror jeg kom hjem på rett tidspunkt fordi det satses veldig på de små kreative næringene i kommunen, og dans er bare én av dem. Om fem år er vi godt besøkt av dansekunstnere og scenekunstnere både fra Norge og utlandet! Kunstkollektivet Blackbox er et hus som bidrar til kulturutvikling og vil gjøre Sunndal enda mer attraktiv for både kunstnerne, innbyggere/innflyttere, og ikke minst lokke ungdommen ”heim att”. Kunstkollektivet Blackbox skal bli en unik arena i Sunndal, på Nordmøre og i Møre og Romsdal, som en kan være stolt av!

Av Hanne Frostad Håkonsen

Vite mer? Se hjemmesidene Kunstkollektivet Blackbox og Krokus Produksjoner.