A4-prosjektet

av Hanne Frostad Håkonsen, 12/08/2015

Danseforestillingen A4 var studentene ved Skolen for Samtidsdans’ avsluttende eksamensprosjekt første studieår, og ble til i møte med jenter på ungdomsskoletrinnet i Oslo og Bærum. Møtene mellom studentene og ungdomsskolejentene bestod av kreativt bevegelsesarbeid og samtale knyttet til spørsmål om identitet, selvbilde og kjønn. Hva vil det si å være ung jente i dag?

Forestillingen A4 ble filmet av Tale Hendnes og kan ses her (trailer):

Versjon 2

Yrkesrettet praksis
Studentene fikk erfaring med å møte målgruppen barn og unge, og utviklet sitt eget, kunstnerisk materiale med utgangspunkt i dette møtet. De jobbet både selvstendig og gruppevis med koreografi og komposisjon, og fikk tett veiledning av koreografene Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos.

Skolen for Samtidsdans ser det som viktig å erfare de ulike oppgavene og prosessene knyttet til et større kunstnerisk arbeid, og studentene hadde derfor også produksjonsoppgaver i forbindelse med gjennomføringen av A4. Venke Marie Sortland og Ina Coll Kjølmoen underviser i produksjonsfaget ved skolen, som tar for seg teori og grunnleggende oppgaver knyttet til denne delen av et forestillingsarbeid. Studentene utviklet egenprodusert PR-materiell i form av plakat og program, var ansvarlige for dokumentasjon av forestillingen, samt organisering av backstage og billettluke m.m.

Prosjektet var i tillegg til å være studentenes avsluttende eksamen, en del av et større forsknings- og utviklingsarbeid ved Rom for Dans.

Idé og kunstnerisk ansvar: Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos, Rom for Dans
Musikk, lyd: Julia Gjertsen
Co-produsent: Rom for Dans
Utøvere: Studenter v/ Skolen for Samtidsdans 2014-2016; Jennie Victoria Bergsli, Veronica Molin Bruce, Tora Mølnvik Ellingsgaard, Jeanette Healey, Elin Sønvisen Johansen, Sophie Grundt Johns, Christine Fjelde Delgado Lima, Janne Hillestad Mikkelsen, Karina Delin Morales, Helle Storvig, Thea Åretun Svensson, Emma Haavik Tønnessen, Eline Waldeland, Oda Uhre Aasheim.

mpresearchsupply
buy dianabol