Tidligere student aktuell med forestilling

av Jorunn Kjersem Hildre, 30/01/2015

latest 3

foto: Jenny Berger Myhre

Ann-Christin Berg Kongsness gikk ut fra Skolen for Samtidsdans i 2010 og har siden virket som dansekunstner i det frie scenekunstfeltet. Torsdag 29. januar er det premiere på hennes siste produksjon «Latest Notes», som spiller frem til søndag den 1. februar på Black Box teater.

I forestillingen samarbeider Ann-Christin med Ingrid Berger Myhre, Lasse Passage, Alex Zakkas og Tobias Leira. Vi tok en rask prat med henne!

1. Hva arbeider dere med?

Latest Notes undersøker vi hvordan vi kan gi publikum en sammensatt og rik opplevelse ved å være bevisst på hvilke aspekter av arbeidet vårt vi gjør synlig og tilkjennegir til enhver tid, altså hvilken informasjon publikum får, både gjennom tekst, handling og kompositoriske grep. Vi benytter oss av flere ulike strategier for dette i løpet av forestillinga, flere ulike typer logikk avløser hverandre eller virker samtidig. Fordi vi har etablert og utvikla en ganske solid metode/praksis i løpet av prosessen har det handla mye om å få arbeidet igjennom transformasjonsprosessen fra praksis til komposisjon, å ta forestillingssituasjonen på alvor. Dette ble veldig generelt, og muligens kryptisk, sånn blir det når man er midt oppi det, spør meg igjen om ei uke så kanskje jeg har litt mer klarsyn og distanse!

2. Er det noen temaer eller arbeidsmåter som er spesielt viktige for dere i arbeidet med forestillinga?

Vi har utvikla en ganske spesifikk metode for å generere materiale til denne forestillinga, som også blir behandla tematisk i selve forestillinga, det ligger allerede i tittelen Latest Notes. Ellers begynte vi med å kartlegge våre felles interesser som konstellasjon og det er disse interessene som har gitt arbeidet retning hele veien.

3. Hvordan er det å debutere på Black Box teater?

Det er uvant å jobbe i et teaterrom med hele apparatet det innebærer, fram til nå har jeg jobba mest i DIY-format (do it yourself) både ut av interesse og nødvendighet, så det er mye jeg forholder meg til for første gang, av både lys og teknikk. Men det er jævla kjekt også, vi har vært så heldige at vi har fått jobba i scenerommet i halvannen uke før premiere, føles som et privilegium å bli godt kjent med rommet sånn sett. Vi holder på for oss sjæl, kommer og går som vi vil, har det det helt supert egentlig.

4. Er det noen interesser eller ambisjoner som er overordna for deg i ditt arbeid som dansekunstner generelt?

En overordna interesse i mitt kunstnerskap er forholdet mellom teori og praksis, og da spesielt mellom dans/bevegelse og tekst/språk. Jeg synes det er problematisk å forholde meg til praksis som ikke tar teoretisk kunnskap på alvor, og omvendt, teori som ikke anerkjenner kunnskapen du opparbeider deg gjennom å praktisere. Det er selve vekslinga mellom disse to sfærene arbeidet mitt er basert på, både tenkning og sansing.

5. Var disse interessene synlige allerede da du var student på Skolen for Samtidsdans?

De var vel i sin spede begynnelse, men det har tatt noen år før jeg har fått overskuddet til å dykke ned i det teoretiske. Måtte få den kunstneriske praksisen på plass først, brukte de første åra etter skolen på å bli kjent med og ta mine egne interesser på alvor, altså utviklinga fra å ta workshops med andre og ha behov for mye input, til å begynne å finne ut av ting sjæl, litt mer uavhengig av hva andre holdt på med. Etter hvert har jeg også fått kapasitet til å lese og studere i større grad, det føles veldig bra. Tenker for så vidt på det å lese teori som en praksis også.

6. Hvor går veien videre etter helgen?

Etter denne forestillinga skal jeg resten av våren jobbe parallelt med et par produksjoner og å studere estetikk og litteraturvitenskap på Blindern, den perfekte kombinasjon!

Vi er spent på å følge med på Ann-Christin videre og ønsker lykke til!

latest 4

foto: Jenny Berger Myhre

latest 1

foto: Jenny Berger Myhre

latest 2

foto: Jenny Berger Myhre

retin a cream uk