Opptak 2015 – 2016

av Jorunn Kjersem Hildre, 09/12/2014

Bente Alice Westgaard

Opptak til andre studieår

Opptaket er avsluttet. Neste frist for opptak til 2. studieår oppdateres på nettsiden i 2017. 

Audition: lørdag 21. mars fra 09.30 – 17.00
Ta med klær man kan bevege seg i og matpakke.

Søknadsskjema finner du her.
S
øknadssfrist: 16. mars 2015

Søknaden sendes per post til:
Skolen for Samtidsdans
Marstrandgata 8
0566 Oslo

Merk søknaden “Opptak 2015″

English speaking? Read our english summary here.
If you have further questions please don’t hesitate to contact us at:
post(at)samtidsdans.no // + 47 918 01 867

OM 2. STUDIEÅR
Prosjektene i 2. studieår fokuserer på målgrupperettet arbeid og stedspesifikke arbeid, søknadsskriving, pedagogisk samt didaktisk teori og praksis. Studiet avsluttes med en eksamen i valgfritt format. Etter endt utdanning er målet at du skal kunne etablere din egen arbeidsplass, realisere egne danseprosjekter på ulike arenaer, samt medvirke som utøver i andres danseprosjekter.

For å søke opptak direkte til annet studieår kreves minimum utdanning tilsvarende første år på fagskole eller høyere, eller tilsvarende realkompetanse. Realkompetanse refererer til den kunnskap, erfaring og fagkompetanse man tilegner seg gjennom yrkespraksis, ulike former for ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, praktisk utdanning eller på annen måte.

Les mer om å studere et år her.

OM SKOLEN
Skolen for Samtidsdans er en fagskole som utdanner dansekunstnere. Som eneste danseutdanning i Norge tilbyr vi solide verktøy til å koreografere, iscenesette og gjennomføre egne danseprosjekter. Fordypning i teknikk og bevegelsesforståelse, romforståelse, ulike målgrupper, og virkemidler som lys, lyd, kostyme og scenografi står sentralt, og hver enkelt student følges tett med individuell veiledning. Det jobbes daglig med teknikk og bevegelsesforståelse, koreografi og komposisjon, egen kunstnerisk praksis, samt produksjon.

Les mer om studiet her.
Opptaksreglement finner du her.

Følg oss på facebook og twitter.
Se bilder av studentene og prosjektene deres her.