Søk no

av Jorunn Kjersem Hildre, 14/05/2014

2014-banner-Søk-tidlig_NN

No kan du søkje om støtte frå Lånekassen dersom du har studieplass. Søkjer du før 1. juni og vel elektronisk signering, kan du vinne eit reisegåvekort på 10 000 kroner.

SIGNER ELEKTRONISK
Du kan enkelt signere avtalen om støtte med BankID eller Buypass direkte frå Dine sider. For å kunne signere elektronisk må du hugse å velje det i søknaden om støtte.

VIKTIG Å SØKJE TIDLEG I ÅR
Vi skiftar ut datasystema våre for å kunne tilby betre tenester.  Somme kundar vil derfor kunne oppleve lang saksbehandlingstid i år. Søk derfor så tidleg som råd.

Nettsøknadene og Dine sider vil vere stengde i perioden 6.–16. juni på grunn av planlagt vedlikehald av systema.

Gå til søknad om stipend og lån til høgare og anna utdanning
Les meir om konkurransen

 

m1t prohormone