Dansens Dager

av Jorunn Kjersem Hildre, 02/05/2014

Studentene viste stedsspesifikke improvisasjoner utenfor Høyskolen i Oslo.
Foto: Siri Mari Vitalis Larsen.

IMG_0406 IMG_0098 IMG_0126 IMG_0078 IMG_0280 IMG_0231IMG_0267 IMG_0146 IMG_0143 IMG_0308

ketamax