Veien videre

av Jorunn Kjersem Hildre, 09/04/2014

Solveig Styve Holte

Solveig Styve Holte i soloarbeid av Deborah Hay i desember 2012.

Hva kan jeg gjøre etter å ha studert ved Skolen for Samtidsdans?

Skolen for Samtidsdans utdanner dansekunstnere. Utdanningen gir verktøy til å koreografere, iscenesette og gjennomføre egne danseprosjekter. Fordypning i teknikk og bevegelsesforståelse, romforståelse, ulike målgrupper, og virkemidler som lys, lyd, kostyme og scenografi står sentralt.

Etter endt utdanning er målet at du skal kunne etablere din egen arbeidsplass, realisere egne danseprosjekter på ulike arenaer, samt medvirke som utøver i andres danseprosjekter.

Mange av skolens tidligere studenter er nå viktige aktører i det norske dansemiljøet. Mange har etablert egne kompanier, gjør soloprosjekter, lager festivaler og er blant de som mottar støtte fra Norsk Kulturråd og Statens Kunstnerstipend.

«Skolen for Samtidsdans gav meg verktøy til å plassere arbeidet mitt med dans og koreografi i eit større heile og motiverte meg som student til å ha ein pågåande refleksjonsprosess kring mitt eige arbeid. Utdanninga sette meg i stand til å arbeide både sjølvstendig og i ulike konstellasjonar med dansekunst. Du vert utdanna av kunstnarar som har kontakt med sitt eige fagfelt og ein vert lytta til og utfordra som student » – Solveig Styve Holte, dansekunstner og MA student i koreografi ved KhiO.

Les flere uttalelser fra tidligere studenter her.
Se tidligere studenters aktivitet her.

Tidligere studenter arbeider også som utøvere i større og mindre produksjoner i det frie feltet, nasjonalt og internasjonalt. Noen underviser i ulike danseutdanninger, holder workshops, mens andre underviser i skoleverket, kulturskolene og/eller i private danseskoler.

“Erfaringene jeg fikk og oppdagelsene jeg gjorde ved Skolen for Samtidsdans er grunnlaget for mitt arbeide og videre studier som dansekunstner. At jeg ble tatt på alvor og stilt krav til fra første stund gjorde at jeg kunne utvikle meg på egne premisser og etter mine egne interesser.” – Eivind Seljeseth, utdannet dansekunstner fra Skolen for Samtidsdans og MA i koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Isadora-øppna-eivind-m-2-gubber-websize-590x392

Eivind Seljeseth i Prosjekt Isadora ved Rom for Dans.

 

clomid pct