Opprykk!

av Jorunn Kjersem Hildre, 16/01/2014

Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos og Camilla Myhre har fått opprykk til 1. amanuensis i dans/samtidsdans! Fra før er Karstein Solli som underviser ved skolen,  førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon. Skolen for Samtidsdans har da fire ansatte med 1. kompetanse, som tilsvarer doktorgradsnivå.

For å bli vurdert som førsteamanuensis kreves blant annet «dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen», og «dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning».

“En førsteamanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning”. (Utdanning.no)

Alle tre er vurdert å ha oppnådd et høyt internasjonalt nivå som dansekunstnere. Dette betyr at lærerkompetansen er lik kompetansen til lærere på høyskoler og universiteter.

Det er godt å få plassert kompetansen sin etter å ha drevet Skolen i over ti år og gjort så mange kunstneriske utviklingsprosjekter som vi har gjort, sier Camilla.

Alle de tre er blitt vurdert på bakgrunn av hele sin virksomhet i feltet, gjennom 25 år, som utøvende og medskapende dansere, og som skapende kunstnere.

Hvordan føles det?
Vi er utrolig glade! roper de i kor.

Nei hva skal man si, det har vært en lang og omfattende prosess som det er deilig å komme i havn med, sier Caroline.

Førsteamanuensiser

Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos. foto: Jorunn Kjersem Hildre

Camilla Myhre,  Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos. foto: Jorunn Kjersem Hildre

 

 

 

 

 

 

 

where to buy clomiphene