Tidligere student tildeles pris!

av Jorunn Kjersem Hildre, 06/11/2013

foto agnete
Skolen for Samtidsdans gratulerer tidligere student Agnete Samuelsen med
Norsk Fysioterapiforbunds´s studentpris for beste bacheloroppgave 2013, sammen med medstudent Solveig Kindlihagen.

Agnete var student ved Skolen for Samtidsdans 2008-2010, og har videreutdannet seg til fysioterapeut.

Vi hadde bestemt oss for å skrive oppgave sammen, men hadde ikke temaet helt klart, bortsett fra at vi begge var interessert i  kroppsfenomenologi og å se mennesket som helhet. “ sier Agnete til Fysioterapeuten. 

Fenomenologien er en viktig del av undervisningen i dansefag på Skolen for Samtidsdans det første studieåret. Begrepet “den levde kroppen” stammer fra Merleau-Pointy, (1908-1961) og er et av fenomenologisk filosofi sine sentrale begreper. Merleau-Pointy hevder at erfaringen av å eksistere i verden er noe vi først og fremst har og gjør som kropper, og at kroppssubjektet er et persiperende og uttrykkende subjekt som eksisterer i en dynamisk og alltid bevegende relasjon til verden, og ikke som et objekt.

Agnete forklarer: Tittelen på oppgaven “Den sensitive og reflekterende fysioterapeuten – en kvalitativ studie om tilnærming til pasienter hvor dissosiasjon kommer til uttrykk som klinisk fenomen” kan trekkes til tidligere ervervet kunnskap bl.a. på Skolen for Samtidsdans om hvordan en hele tiden er sansende (sensitiv) i kontakt med den andre kroppen i rommet og hvordan en ivaretar og reagerer hensiktsmessig på den andres reaksjoner. Hvordan SE den andre i rommet.. Ikke bare som kropp, men også som uttrykk for et eller annet.

Å være sansende i kontakt med den andre kroppen i rommet var noe som fanget interessen min da jeg gikk på Skolen for Samtidsdans, og til min store forundring hadde mye å si i den kliniske hverdagen i fyisoterapien. Jeg kan ikke si at det er en direkte link mellom hva jeg holdt på med på Skolen for Samtidsdans og temaet “dissosiasjon” som jeg og Solveig valgte å skrive om i oppgaven, men at Skolen for Samtidsdans har påvirket og formet meg og interessen min innenfor det fysioterapeutiske fagfeltet er helt sikkert.

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at ”vinneroppgaven har fokus på et viktig tema som har vært lite beskrevet i fysioterapi. Todelingen i psyke-soma er vanlig innenfor helsevesenet, og i denne oppgaven er det brukt et teoretisk perspektiv som overskrider denne todelingen. Kandidatene har anvendt perspektiver og begreper som viser hvordan livserfaringer kan komme til uttrykk kroppslig og hvordan dissosiasjon fremtrer klinisk.”

Skolen for Samtidsdans gratulerer, og er glade for å se at kunnskapen fra utdanningen tas videre i nye former!

buy lexapro