Opptak 2014 – 2016

av Jorunn Kjersem Hildre, 20/10/2013

Audition er lørdag 8. og søndag 9. mars 2014, fra 10.00 – 17.00.
Dørene åpnes 09.00 for oppvarming, og registrering vil foregå fra 09.30 – 10.00.

Audition finner sted i skolens lokaler på Rom for Dans i Oslo og tar form som en workshop i bevegelse og komposisjon.

Skolen for Samtidsdans er en toårig fagskole i dans, koreografi og komposisjon. Studiet er et fulltidsstudium og gir 60 fagskolepoeng per år. Skolen er godkjent av NOKUT og studenter kan søke om lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

Skolen for Samtidsdans utdanner dansekunstnere. Utdanningen gir verktøy til å koreografere, iscenesette og gjennomføre egne danseprosjekter. Fordypning i teknikk og bevegelsesforståelse, romforståelse, ulike målgrupper, og virkemidler som lys, lyd, kostyme og scenografi står sentralt.

Etter endt utdanning er målet at du skal kunne etablere din egen arbeidsplass, realisere egne danseprosjekter på ulike arenaer, samt medvirke som utøver i andres danseprosjekter.

Les mer om studiet vår her.

 

Spørsmål? Ta kontakt:
+47 91 80 18 67 // post@samtidsdans.no

Følg oss på facebook og twitter!
Se flere bilder av studentene og prosjektene deres her.

opptaksflyer

what is tbol