Vi gratulerer tidlegare studenter med arbeidsstipend

av Jorunn Kjersem Hildre, 25/03/2013

Isadora-øppna-eivind-m-2-gubber-websize-590x392

Eivind Anderssen Seljeseth i prosjekt Isadora ved Rom for Dans i Oslo i 2008. I mai er Eivind aktuell som utøvar og koregraf i forestillinga Hus Forbi. Foto: Tom Sinding-Larsen


Eivind Anderssen Seljeseth
, Maja Roel og Janne Camilla Lyster har alle studert ved Skolen for Samtidsdans. Dei var blant kunstnarane som mottek arbeidsstipend i år.

Frå Kulturrådets nettsider:

Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnarar skal gje yngre kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarleg og betre sjansane deira til å leve av virket som kunstnar. Stipendet er på 190 000 kroner pr. år (2012) og kan delast ut for ein periode på eit til tre år. Ved fastsetting av stipendets varighet skal det hovudsakelig leggjast vekt på søkjars grunngjeving i søknaden.

(…) Søkjarar må vere i ein etableringsfase som kunstnar. (…) Søkjarar må vere aktive kunstnarar, dvs. ha utgitt verker eller formidla sin kunst i offentleg samanheng tidlegare. (…) Søkjarar må kunne dokumentere eit godt kunstnerisk nivå. 

http://steroidsshops.com/
us web hosting