Tidlegare studenter dansa med Julyen Hamilton!

av Jorunn Kjersem Hildre, 21/03/2013

Caribou flyer

 

Dei tidlegare studentene og framtidsdanserane Ann-Christin Berg Kongsness, Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas, Solveig Styve Holte og Marte Reithaug Sterud har gjort seg kjend for det norske dansekunstfeltet gjennom fleire nyskapende initiativ basert på eit ynskje om å utvikle dans og koreografi i ei samfunnsorientert retning. Sjå www.framtidsdans.no

Denne gongen har dei fått med seg sjølvaste Julyen Hamilton. Hans pionerverksemd innen danseimprovisasjon har påverka norske og europeiske dansekunstnarar over fleire generasjonar. Hamilton kan seiast å vere ein multikunstner, og han verker også som poet, musikar og koreograf. Sjå www.julyenhamilton.com

CARIBOU QUARTET 

ei framsyning der dans, stemme, musikk og lys vert komponert rett framfor augene dine.

kunstnarleg rettleiing og musikk: Julyen Hamilton

dans: Ann-Christin Berg Kongsness
Sigrid Marie Kittelsaa Vesaas
Solveig Styve Holte
Marte Reithaug Sterud

lys: Inger Johanne Byhring

initiativ og produksjon: Marte Reithaug Sterud

er støtta  av Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstnere.

 

web hosting companies
legal steroids stacks