Utfordret Dagbladet til å skrive om kunstutdanning og fikk besøk!

av Jorunn Kjersem Hildre, 12/03/2013

Hei,

Vi savner stoff om kunstutdanning i billagene deres. Om du er interessert så ta kontakt med oss på Skolen for Samtidsdans. Vi utdanner nyskapende dansekunstnere som realiserer egne prosjekter. Skolen er i vinden med ærespris til lederne, pluss at tidligere studenter er blant de mest synlige i feltet, – og det fra en 2-årig fagskole som konkurrerer med høyskolene. Skolen for Samtidsdans er den eneste i sitt slag i Norge. Dans undervises tradisjonelt som ferdighetslæring, en instrumentell tilnærming der danse(kunstneren?) i beste fall er medskapende. Ved Skolen for Samtidsdans er det studentenes egne prosjekter som vektlegges.

I uke 11 har studentene forestillinger som utvikles i samarbeid med komponiststudentene ved Norges Musikkhøyskole. Kanskje dette kunne vært bakgrunnsmateriale for en artikkel om utdanning innen kunstfag?

Dagbladet svarte med å sende en journalist og en fotograf:

Se saken i pdf:
Forsiden
Reportasjen, s.1
Reportasjen, s.2

Fra reportasjen:

Etter endt utdanning skal dansestudentene være i stand til å produsere egne forestillinger. Noen ender opp som utøvende dansere, mens andre lager prosjekter selv eller underviser i dans. 

“Vi fokuserer på individet og den enkeltes kreative og kunstneriske prosess, og prøver å utdanne folk som kan mer enn å stå på scenen. Derfor legger vi mye vekt på at studentene skal kunne gjøre hele prosessen fra idémyldring til oppsetning og salg av billetter” sier administrativ leder og pedagog Camilla Myhre.

I dag er en gruppe dansestudenter på gulvet sammen med komponiststudenter fra Norges Musikkhøgskole. Kunstutdanning for komponister må også innebære å teste ut og skape kunst i samarbeid med andre kunststudenter. Det er et arbeidsmarked for komponister som kan jobbe med dansere, sider Henrik Hellstenius, komponist og professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. 

Dabladets journalist Merete Landsend og fotograf Torbjørn Katborg Grønning fulgte prøvene til en gruppe studenter.

Dabladets journalist Merete Landsend og fotograf Torbjørn Katborg Grønning fulgte prøvene til en gruppe studenter.

 

Studentene får se bildene som ble tatt.

Studentene får se bildene som ble tatt.

 

  limo services in atlanta say the day

letrozole for sale