Lederne ved Skolen for Samtidsdans mottok ærespris!

av Jorunn Kjersem Hildre, 11/11/2012

Komitéen innstiller Myhre og Nesse for deres samlede arbeid med og for: Skolen for Samtidsdans, Rom for Dans, Krom, Profesjonell kunstnerisk praksis med og for barn og unge samt Myhre og Nesses arbeid som fremragende utøvende dansekunstnere.

Den 8. november ble Caroline og Camilla tildelt Danseinformasjonens ærespris! Prisen ble overrakt av selveste kulturminister Hadia Tajik foran en fullsatt hovedscene på Dansens Hus. Etter overrekkelsen fortsatte festen på Dansens Hus. Kolleger, dansekunstnere, familie, venner, tidligere og nåværende studenter var med på feiringen.

Les mer om prisvinnerne, her i intervju med Venke Sortland og Scenekunst.no.

Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse. Foto: Jorunn Kjersem Hildre

Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse. Foto: Jorunn Kjersem Hildre

Her ser du bilder fra den fine kvelden!

Før overrekkelsen holdt Randi Urdal fra Danseinformasjonen og kulturminister Hadia Tajik taler for en fullsatt hovedscene på Dansens Hus i Oslo. foto: Kristina Korsnes


Hadia Tajik, Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse, Randi Urdal. foto: Kristina Korsnes

 

Kollegene Marius Kjos og Karstein Solli holdt en tale til damene. foto: Tage

Tidligere student og kollega Venke Sortland holdt tale. foto: Tage

Un-Magritt Nordseth, Gunn Engelsrud, Nina Westbye, Robin Strøm Nilsen og Tage Bjørdal Haukeberg holdt også taler til Caroline og Camilla. Damene holdt også en tale selv. Disse kan sees på nettsiden snart.

Det var smekkfullt i foajéen og meget god stemning i baren. foto: Jorunn Kjersem Hildre

Lene Hafstad, Un-Magritt Nordseth og Tone Øvrebø Johannessen var med på festen! foto: Jorunn Kjersem Hildre

Forbundsleder Peder Horgen og de tidligere studentene og dansekunstnerne Marte Reithaug Sterud og Pernille Holden var også med på festen. foto: Jorunn Kjersem Hildre

 

Caroline Wahlström Nesse og Karstein Solli. foto: Jorunn Kjersem Hildre

Både tidligere og nåværende studenter var med på feiringen foto: Jorunn Kjersem Hildre

kollega Karstein Solli, tidligere student og koregraf Eivind Seljeseth og “representant for barn og unge ved Rom for Dans”: Robin Strøm Nilsen. foto: Jorunn Kjersem Hildre

Studenter fra skolen var med og feiret Æresprisen. foto: Jorunn Kjersem Hildre

(Tekst lånt fra Danseinformasjonens nettsider.)

Danseinformasjonens ærespris deles i år ut for 16. gang. Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse sier om å få prisen: – Vi har i alle år gått våre egne veier, og stilt spørsmål ved det bestående, både med hva dans kan være og hvordan jobbe. Hvis et uttrykk skal forandre og utvikle seg, må også måten du møter menneskene du arbeider med og metodene du bruker for å lære, skape og iscenesette være i stadig utvikling. Sammen med et sterk fag– og kunstmiljø på Rom for Dans og Skolen for Samtidsdans har vi tatt radikale valg og utfordret gamle sannheter. Prisen gir aksept for dette arbeidet og ny giv til å satse videre.

Myhre og Wahlström Nesse har danset for noen av landets mest anerkjente koreografer, og med sitt arbeid for å involvere barn og unge som medskapende kunstnere på linje med voksne profesjonelle dansere, har de brutt ny grunn i Norge og internasjonalt . Rom for dans har huset kurstilbud i samtidsdans for både barn og voksne og er et svært viktig tilbud for det profesjonelle dansemiljøet da det også rommer produksjonslokaler og PRODA- profesjonell dansetrening. Lokalene huser også Skolen for Samtidsdans som tilbyr en unik utdannelse innen skapende samtidsdans, med vekt på å utdanne selvstendige kunstnere.

– Myhre og Nesse mottar Danseinformasjonens Ærespris midt i karrieren, ikke når den er på hell, uttaler daglig leder i Danseinformasjonen, Randi Urdal. – De anerkjennes for sitt kunstfaglige ståsted, sitt nyskapende arbeid og for at de alltid har vært visjonære og modige innenfor dansekunsten. Når de har sett at ”noe” manglet, har de spurt: Hva kan vi gjøre? Deretter har de først forsket, så handlet. Myhre og Nesses kompetanse anerkjennes og etterspørres både nasjonalt og internasjonalt. Nå får de en konkret anerkjennelse fra sine egne, for Danseinformasjonens ærespris gis på vegne av hele det norske dansemiljøet, presiserer Urdal.

Suhagra
eph 40

fun bus to wendover