Snart juleferie, men først Bandlien!

av Jorunn Kjersem Hildre, 02/12/2011

Studentene ved Skolen for Samtidsdans har snart juleferie, men først venter en spennende workshop med den fabelaktige  Brynjar Bandlien.

Bandlien (35) har sin utdannelse fra Statens Balletthøgskole og Ballettschule der Hambursgische Stattsoper, Tyskland. Fra 1995 jobbet han som danser i Nederlands Dans Theater 2 i Den Haag med hvilket han turnerte Europa, USA og Sør-Afrika. Etter tre år ved NDT2 begynte Bandlien å arbeide som freelance dansekunstner. Som  koreograf har han satt opp egne verker som O (2005) og Still (2008) ved Dansens Hus, og Romanian Dance History II (2011) ved Dramatikkens hus. Fra 2004 til 2010 hadde Bandlien sin base i Bukaresti, Romania hvor han var med å starte opp CNDB, en nasjonal scene for samtidsdans. Siden 2010 har Bandlien sin base i Oslo og Berlin.

Brynjar Bandlien

Workshopen vil vare gjennom hele neste uke.
Workshopbeskrivelse:

Why should I do my homework, when the universe is expanding?

“Det personlige er universellt”. Vi kommer fysisk til å strekke dette begrepet ved hjelp av kunstneriske praksis utviklet av surrealistene på 20-tallet, og andre verktøy for presentasjon av selvet i en performativ kontekst. Vi kommer også til å utvikle egne verktøy for kunstnerisk praksis, 50% gjennom å arbeide intuitivt og 50% gjennom å analysere kritisk. Ytterligere kommer vi til å beskjeftige oss med begrepet Postspectacle og ulik praksis rundt det.

Vi gleder oss! on January 21 Back Road Kill