Sted:OSLO

av Jorunn Kjersem Hildre, 18/09/2011

Studentenes første prosjekt Sted:OSLO handler om å arbeide stedsspesifikt og forstå møtet med rom og publikum. Fem grupper har valgt sine egne steder rundt om i Oslo. Forestillingene kan oppleves fra 26. – 29. september 2011.

Tror du at du kjenner Oslo? Kom og gjenoppdag det gamle gitte eller oppdag et nytt sted med ferske øyne.

Studentene ved Skolen for Samtidsdans har jobbet med prosjektet: Stedspesifikt. De har jobbet i grupper og valgt steder ute i byen som ikke vanligvis utnyttes som scenerom. De har laget arbeider med innhold hentet ut ifra, og i samarbeid med, sitt sted. Byens konstante bevegelse har gitt studentene en prosess fylt av uforutsigbarhet, hvor sted og scenerom endrer seg fra dag til dag og aldri er det samme. Dette har resultert i 5 ulike komposisjoner på anslagsvis 20 minutter. Visningene er fordelt over 4 dager, mellom 26. og 29. september.

Studentene håper dette kan la publikum oppdage et sted på nytt og åpne for at steder som disse kan bli en mer naturlig del av scenerommet.

PROGRAM/VISNINGSPLAN:

ENDER KAN IKKE FLY
mønster/vertikalt/klistret/innenfor
fall/individ/overgang/ /
gå/hverdag/løp/hvergang/
sammen/tilbake/eller kan de?

Av og med: Cathrine Helland Ouff, Kristina Korsnes, Nina Kay, Miriam Morland

Hvor: Grønnlandsparken, sørsiden av fengselsmuren
Når: Mandag 26. -13:30
Onsdag 28. – 15:45

ER DET PLASS I DIN KOFFERT
”Er det plass i din koffert” er en koreografi for fire dansere – og en haug uvitende statister, lagt til et av inngangspartiene til Nationaltheatret stasjon. Stasjonen er Norges nest største stasjon målt i antall reisende, med 35 000 reisende daglig, og det er flere hundre, om ikke tusen, som passerer gjennom det sirkulære inngangspartiet under Dronningparken hver eneste dag, på vei til eller fra toget. Man kan spørre seg hvem som er de virkelige utøverne i stykket; danserne, eller alle de som passerer på vei til seg og sitt?

Av og med: Rosa Run Adalsteinsdottir, Katrine Aune Fjell, Guro Gulstad, Erlend Pagander Tysnes

Hvor: Inngangen til Nationaltheatret stasjon ved krysset Parkveien / Henrik Ibsens gate
Når: Tirsdag 27. – 16:00
Torsdag 29. – 16:00

NB: Begrenset antall plasser pr. forestilling.

MELLOM BRO 15 OG 17

“Hvorfor er dette stedet glemt? Sementert i fortiden.”
“Hvorfor står det her, tilsynelatende uten hensikt?
“Kommer man seg ikke videre?”

Av og med: Lilja Björk Haraldsdóttir, Ingeborg Bjerke Styve, Ellen Jerstad, Caroline Marie Sprott

Hvor / ruteforklaring: Trikk 12 mot majorstuen- stoppested: Vikatorvet
Når: Tirsdag 27. – 15:00
Torsdag 29. – 15:00

SPOR I VANNET
Hvor mye skal til for å fylle et helt basseng med mening?

Av og med: Isabella Scansani, Maria Lothe, Maya Mi Samuelsen, Ann Kristin Holten

Hvor: Bassenget på toppen av St.Hanshaugen
Når: Mandag 26. – 15:45
Onsdag. 28. – 13:30

TREDIMENSJON
Frem og tilbake. Frem og tilbake, opp og ned. Frem og tilbake, opp og ned. I dybde. Tid.

Av og med: Rachel Blomberg, Karin Evensen Aas, Christian Skjeggerød, Ingrid Sørensen

Hvor: Mellom trærne bak værtårnet i St. Hanshaugparken
Når: Mandag 26. – 14:45
Onsdag 28. – 14:30

 

 

web design atlanta
chicago logo design