Målgruppeprosjekt – våren 2011

av Venke Marie Sortland, 07/04/2011

Studentene har denne våren hatt barn og unge som målgruppe, og har i trioer laget en korte forestillinger som ble vist på Rom for Dans for den utvalgte målgruppen. Les mer om de ulike prosjektene under.

Foto: Rachel Blomberg

RUNDT

Av og med: Katrine Aune Fjell, Ann Kristin Holten og Miriam Morland
Laget for en unik målgruppe

Vi har arbeidet med temaet rundt, både i møtet med objektene og i bevegelsesspråket. Gjennom transformasjon av objekter skaper vi ulike rom. Disse utforsker vi gjennom leken dans og møte med publikum.

Førtiein bein

Av og med: Ingeborg Bjerke Styve, Karin Evensen Aas og Cathrine Helland Ouff
Målgruppe: 6.klasse (11-12 år)

Vi har jobbet med transformering og modellering av kropp og objektet bord.
Hva er en kropp? Hva kan en kropp gjøre? Hvordan ser en kropp ut?
Motsetninger har vært et fokus. Vi har en rett kropp, en rund kropp og en kropp hvor noe mangler eller blir erstattet av noe annet.

Foto: Kristina Korsnes

Gjemsel

Av og med: Kristina Korsnes, Maria Lothe og Viktoria Torp Sergiev
Målgeuppe: 7. Klasse (Vi har besøkt 7A på Lilleborg skole, og fått inspirasjon fra dem)

Én gjemmer seg. Én leter. Én er usynlig.

Foto: Erlend Tysnes

Drømmen i hagen

Av og med: Erlend Tysnes, Lilja Björk Haraldsdottir og Stine Frandsen.
Målgruppe: 3. Klasse

Vi var og holdt workshop sammen med 3. klasse på grunerløkka skole der de bl.a var med til å lage scenografien som vi har brukt og jobbet med som objekt i forestillingen. Utfra disse objektene har vi skapt et sted hvor dyr kan bli til mennesker og mennesker kan bli til dyr og der nysgjerrigheten og det å se spiller en stor rolle.

Foto: Miriam Morland

Stacking boxes

Av og med: Rachel Blomberg, Guro Gulstad og Caroline Marie Sprott.
Målguppe: Videregående skole

Vi har jobbet med formgivningsklassen på Oslo by Steinerskole. Elevene fikk i oppgave å tegne det de opplevde, mens vi danset for dem. Tegningene har vi tatt med oss, og brukt som inspirasjon videre i prosessen vår.

http://mastertorso.trade/