Soloarbeider – høsten 2010

av Venke Marie Sortland, 09/03/2011

Foto: Kristina Korsnes, høsten 2010

 

Studentene har iløpet av høsten jobbe med to ulike solooppgaver. I arbeidet har fokuset vært å forstå og utvikle sitt bevegelsesspråk. Studentens har tatt utgangspunkt i egne minner, erfaringer og interesser i forhold til egen kropp og dans.

Den første oppgaven om ”kroppen min” har gitt meg muligheten til å analysere min egen kropp i forhold til hvordan den ser ut og fungerer. Jeg har økt bevisstheten min på hvilke valg kroppen min pleier å ta og hva den unngår å gjøre i bevegelse.

Caroline – student ved Skolen for Samtidsdans

I den første solooppgaven, ga jeg meg selv utfordringen i å improvisere store deler av soloen (satt i rammer). Det var veldig krevende siden jeg var vant til at koreografien var satt nesten 100% til en visning, men jeg føler jeg lærte mye av det, og kommer nok til å bruke det mer i fremtiden også.

Ingeborg – student ved Skolen for Samtidsdans

Solo-prosjektene har gitt meg utrolig mye når det gjelder kunstnerisk utvikling. Bredere bevegelsesmønster, mer erfaring med komposisjon. Erfaring med å jobbe uten musikk – å gå rett på bevegelse, ikke låse seg fast i musikken, som jeg har gjort mye før.

Erlend – student ved Skolen for Samtidsdans

Jeg synes selv det har vært prosessene i soloarbeidet som har vært mest lærerik, det er der de største forandringene har skjedd. Jeg arbeider annerledes med koreografi nå enn det jeg gjorde før. Jeg har igjennom fagene fått nye idéer og metoder og utvikle koreografi på, det merker jeg hjelper på kreativiteten. Jeg ser et sterkere mønster i hva jeg liker og hva jeg ikke liker, hva jeg kan og hva jeg ikke kan.

Karin – student ved Skolen for Samtidsdans invoke positive effect